Kommunikationstræning

Hvorfor: Vi styrker både ledere, teams og medarbejdere til at arbejde effektivt sammen gennem bedre kommunikation.

Hvordan: Gennem konkrete værktøjer samt afprøvning i udfordrende, men alligevel trygge rammer, giver vi deltagerne mod på at turde prøve noget andet, end det, de plejer at gøre, med ændret adfærd til følge.

Hvad gør vi: Vi skaber udfordrende, men samtidig trygge rammer, gennem hands-on træning af kommunikation. Det kan være indenfor helt konkrete emner som opgaveforståelse, overleveringer af opgaver eller andre budskaber, forståelse af fx opgaver, evnen til at skabe forandringer og samarbejde, herunder villigheden til at byde ind, efterleve, og ville det.

Du kan downloade brochure om Feedbacktræning samt Opsamling af læring her.