Hent brochure om Ledertræning

Genkender I:

 • Sker det, at I som ledelsesteam får udmeldt forskelligt på den samme strategi?
 • Går det galt, når I overleverer opgaver internt i ledelsesteamet eller eksternt?
 • Er det svært ved at sige til og fra over for lederkollegerne?
 • Er det vanskeligt at formidle strategien overfor medarbejderne?
 • Har I styr på roller og er ansvar klart defineret i afdelingen, og mellem afdelingerne?
 • Er tonen hård mellem jer, og det er vanskeligt at komme igennem med dine budskaber?
 • Ville du ønske, der kunne trækkes en streg i sandet, og I kunne begynde forfra?

Hvis ja, har I som lederteam behov for:

 • At udvise fælles front i lederteamet.
 • At blive bedre til at forventningsafstemme i teamet.
 • At kunne lave en bedre overlevering af opgaver.
 • At alle spiller hinanden gode i jeres teamsamarbejde.
 • At kunne samarbejde, også på tværs af teams.
 • At optimere udnyttelsen af jeres kompetencer.
 • At implementere feedback som en stærk kommunikationsmodel.

På et træningsforløb hos os får I:

 • Et individuelt tilrettelagt forløb, der tager hånd om jeres specifikke udfordringer.
 • Kendskab og træning i konkrete ledelsesværktøjer, der taler ind i jeres kultur.
 • Stærke kommunikationsværktøjer, der giver muligheder for at sige til og fra.
 • Træning i feedback, både den anerkendende og den udviklende.
 • Afprøvet og justeret samarbejdet under pres (fx tidspres/arbejdspres).
 • Et forløb, hvor alt bliver talt ind i jeres konkrete hverdag.
 • Værktøjer, hvor den enkelte forpligter sig til aftaler på ændret adfærd efterfølgende.

Efter et træningsforløb vil I have opnået:

 • Større motivation til at ændre jeres fremadrettede adfærd i dagligdagen.
 • At kunne stå sammen som ét lederteam, gennem konkrete aftaler.
 • At kunne sige til og fra på en ordentlig måde, også i pressede situationer.
 • Bedre samarbejde og kommunikation i forhold til netop jeres udfordringer.
 • Øget fokus på opgaveforståelse, for at kunne levere et ordentligt produkt.
 • At videreføre al læring direkte ind i hverdagen efterfølgende.

Ledelsesteams har ofte brug for støtte i kommunikation og samarbejde, samt at udvise fælles front. Det kan være dage med fokus på forventningsafstemning, at lave den gode aftale, feedback, motivation, opgaveforståelse og formidling. Alt dette under det fælles tema at sætte organisationen i højeste kontekst.

Det personlige lederskab har ofte brug for styrkelse af fx klar formidling af strategien, ledelse af ledere, ledelse af medarbejdere, handlekraft, gennemslagskraft samt aktivt at arbejde med den personlige ledelsesstil. Dette gøres effektivt gennem ledersparring, målrettet det individuelle behov hos den enkelte leder.

Hos COLTI tager vi altid udgangspunkt i jeres konkrete udfordringer. Ofte er ledelsesværktøjer svære at få omsat til konkret adfærd i dagligdagen, her hjælper vi med træning som tilpasses jeres virksomhed og ledelsesteam.

Du kan downloade brochure om Ledertræning her.