Om COLTI

Derfor hedder vi COLTI

(Culture in Organization, Leadership, Team and Individual)

Culture: Kulturen i en organisation er bærende for, hvordan den præsterer. Kulturen er med til at fastsætte vores adfærd overfor alle stakeholders, eksterne som interne. En sund kultur er med til at skabe overskud på bundlinjen og sund trivsel.

Organization: Organisationen er rammen for de mennesker og maskiner og bygninger, der skaber arbejdspladsen. Organisationen rammesættes ofte af en direktion eller bestyrelse, og driftes dagligt af lederen.

Leadership: Lederen bør sætte retning, opstille regler, fastsætte rammer, tildele roller og støtte relationerne hos medarbejderne. Samtidig er lederen med til at fastsætte og udvikle råderummet hos teamet og den enkelte medarbejder. Lederen indgår ofte i et ledelsesteam, som bør fremstå som én enhed, med fælles fodslag.

Team: Teamet eller gruppen af individer er dem, der i samspil skal sørge for et godt samarbejde og en god kommunikation på arbejdspladsen. Et velfungerede team arbejder efter samme mål, og hvor den enkelte deltagers præstationer går op i en større enhed i forhold til opgaven. De kan altså betragtes som én enhed. En gruppe er en samling medarbejdere, der arbejder efter eget mål, og hvor fælles leverance ikke er i højeste kontekst for den enkelte. Det er ikke altid, det er muligt eller optimalt at etablere et team!

Individual: Det enkelte individ er grundstøtten i teamet, afdelingen og organisationen. Uden medarbejdere, ingen organisation!


Om COLTI

COLTI blev grundlagt i 2009 af Lotte Sligting Stannius og firmaet har gennem tiden udviklet sig fra at arbejde med ren ledercoaching og stresshåndtering, til nu også at tilbyde både leder- og teamtræningsforløb i samarbejde, kommunikation og feedback. Vi tilbyder ligeledes kurser for ledere i stresshåndtering, hvor der er fokus på ledelse, samt et kortere kursus for medarbejdere.

COLTIs opgaver er forskelligartede, og derfor har vi et samarbejde med over 10 dygtige eksterne konsulenter, med hver deres specialer til at varetage opgaver hos COLTI. Dermed vil vi altid kunne sætte de rigtige kompetencer til den enkelte opgave.