Teamtræning

Hvorfor: Vi vil udvikle teamet til at sætte organisationen og opgaven i højeste kontekst – til gavn for teamet, organisationen og opgaven.

Hvordan: Vi udfordrer teamet på deres kommunikation og samarbejde, og hjælper dem til at blive en samlet enhed, der arbejder efter samme mål og retning.

Hvad gør vi: Vi understøtter med teamtræning for medarbejdere, både indenfor det enkelte team, samt samarbejdet mellem flere teams.

Vi tilrettelægger dagene, så teamet bliver udfordret på status quo, hvor vi skaber billeder på hverdagssituationer gennem simple øvelser. Indenfor samarbejde kan emnerne være aftaler, overleveringer, forventningsafstemning, opgaveforståelse- og formidling, samt evnen til at sætte organisationen i højeste kontekst. Indenfor kommunikation kan emnerne være feedback, den gode tone, mødekultur, personprofiler og typeindikatorer, samt spillet mellem de forskellige præferencer.

Du kan downloade brochure om Teamtræning her.