Hent brochure om Teamtræning

Hent brochure om Feedback

Genkender I:

 • Bliver der brugt for meget tid på at rette fejl?
 • Er overleveringerne fra kollegerne ikke til at arbejde efter?
 • Har I en hård omgangstone? Måske endda grænsende til mobning?
 • Er det svært at sige til og fra, måske særligt overfor de stærke i teamet?
 • Er det nogle gange svært at rumme de mange forskelligheder i teamet?
 • Er der nogle, der trækker det store læs, mens andre er med på et free ride?
 • Overholder I aftalerne indbyrdes, eller er der ofte problemer med levering af opgaver?
 • Er der meget brok i teamet?

Hvis ja, har I som team/afdeling behov for:

 • At blive bedre til at samarbejde.
 • Et øget kendskab til hinandens kompetencer, også de personlige.
 • En bedre forståelse for roller og ansvar i de enkelte opgaver.
 • Et fælles grundlag for at kunne give og modtage feedback.
 • At få kulturen i teamet/afdelingen til at arbejde med jer, i stedet for mod jer.
 • En fælles forståelse for hvad der er ok, og retten til at sige fra.

På et teamtræningsforløb hos os får I:

 • En struktureret metode til at sikre opgaveforståelse og opgaveoverlevering.
 • Kendskab og træning i konkrete kommunikationsværktøjer, der taler ind i jeres kultur.
 • Et øget kendskab til hinandens styrker.
 • Træning i feedback, både den anerkendende og den udviklende.
 • Afprøvet og justeret samarbejdet under pres (fx tidspres/arbejdspres).
 • Et forløb, hvor alt bliver talt ind i jeres konkrete hverdag.
 • Værktøjer, hvor den enkelte forpligter sig til konkrete aftaler på ændret adfærd efterfølgende.

Efter et teamtræningsforløb opnår I:

 • Større motivation til at ændre jeres fremadrettede adfærd i dagligdagen.
 • At kunne arbejde effektivt sammen, gennem konkrete aftaler.
 • At kunne sige til og fra på en ordentlig måde, også i pressede situationer.
 • Bedre samarbejde og kommunikation indenfor netop jeres felt af udfordringer.
 • Øget fokus på opgaveforståelse, for at kunne levere et ordentligt produkt.
 • At videreføre al læring direkte ind i hverdagen efterfølgende.

Vi tilrettelægger dagene, så teamet bliver udfordret på status quo, hvor vi skaber billeder på hverdagssituationer gennem simple øvelser. Indenfor samarbejde kan emnerne være aftaler, overleveringer, forventningsafstemning, opgaveforståelse- og formidling, samt evnen til at sætte organisationen i højeste kontekst. Indenfor kommunikation kan emnerne være feedback, den gode tone, mødekultur, personprofiler og typeindikatorer, samt spillet mellem de forskellige præferencer.

Du kan downloade brochure om teamtræning her.