HANDELSBETINGELSER, ÅBEN TILMELDING

Handelsbetingelser for kurser/workshop/foredrag/events, åben tilmelding:

Produkter og tjenester udbydes af

Colti, Ahlgade 61-63, 1., 4300 Holbæk. CVR-nr 32167012.

Kontakt:

Mail: kontakt@colti.dk Telefon: 2575 0191

Priser og betaling:

Alle priser er opgjort i DDK, med anførelse af både eks. moms samt incl. moms, medmindre andet er anført.

Kort efter købet modtager du en faktura på mail til den opgivne mail-adresse. For at sikre dig en plads på kurset, skal betalingen for kurser ske senest 6 uger før kursusstart. Hvis kursusstart ligger inden for 6 uger før modtagelse af faktura, da skal betaling ske senest 3 dage efter fakturadato.

Rettigheder:

Alle rettigheder til kurser (online eller live), foredrag og online-produkter, tekster og billeder tilhører Colti eller tredjepart. I tilfælde af onlinekurser baseret på produkter fra Jack Canfield, tilfalder alle rettigheder The Canfield Training Group, P.O. Box 30880 Santa Barbara, CA 93130.

Fortrydelse:

Køb af online-produkter, webinarer, kurser og andre arrangementer hos Colti er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven ”Lov om visse forbrugeraftaler” §17 stk. 2, jf. § 19 stk. 2 nr 2a.

Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikkelig, bortfalder den normale 14 dages fortrydelsesret.

Workshops, kurser, foredrag og events:

Du/I er endelig tilmeldt, når du/I har betalt den fremsendte faktura. Du/I kan fortryde køb eller tilmelding indenfor 14 dage fra købsdatoen, dog kun indtil 6 uger før kursusstart.

Herefter er du/I forpligtet til at betale det fulde kursusgebyr, uanset om du/I melder fra eller ikke deltager i hele kurset.

Ved onlinekurser har du/I har mulighed for at overdrage pladsen til en anden, hvis dette sker inden kursusstart. Du skal i så fald informere COLTI om overdragelsen inden kursusstart.

Aflysning:

Vi forbeholder os ret til at aflyse kurser, workshops, foredrag og events ved sygdom eller andre uforudsete hændelser, samt ved for få tilmeldinger. Det vil i tilfælde af aflysning være muligt at vi finder en ny dato, alternativt at få pengene retur.

Ligeledes forbeholder vi os ret til at ændre lokation ved fysiske arrangementer, hvis det skønnes nødvendigt.

Live- og onlineundervisning:

Ved deltagelse på forløb med live online-undervisning er det dit ansvar at den computer, mobil eller tablet samt internetforbindelse du deltager på undervisningen fra, kan modtage undervisningen.

Det samme gælder ligeledes for afspilning af evt. optagelser af undervisningen, hvis sådanne forefindes samt andet video-og lydmateriale.

Hvis der tilbydes materiale til download, har du selv ansvaret for at downloade materialet inden for evt. tidsfrist samt opbevare det et sted, hvor du tilgå det igen. Stedet hvor du opbevarer materialet må ikke være offentligt tilgængeligt.

Disclaimer

Online såvel som live kurser, digitale produkter, forløb mm er ikke en erstatning for psykoterapi, læge, psykiater eller anden behandling af helbredsmæssig karakter.

Alle kurser, produkter mm anvendes på eget ansvar og Colti kan ikke holdes ansvarlig for en evt. uhensigtsmæssig virkning.

Er du i tvivl om hvorvidt et kursus/produkt kan have en negativ virkning, er du velkommen til at kontakte Colti for en vurdering. Vælger du at følge denne, er det dog stadig dit eget ansvar.

Kurser og digitalt materiale er lavet med henblik på raske mennesker. Det kan have en meget gavnlig virkning også på ikke raske mennesker, men da vi ingen kontakt har med kursisten/brugeren ved online/digitale produkter, er det her ekstra vigtigt, at du selv tager forholdsregler og er klar over, at du har det fulde ansvar for deltagelse og anvendelse af materialet.

Colti kan ikke, direkte eller indirekte, drages til ansvar for nogen form for vanskeligheder eller skader, der måtte være konsekvensen af brug af oplysninger eller indhold af videoer, blogindlæg eller nogen anden form for indhold af kurser, forløb og digitale produkter, der er tilgængelige på colti.dk eller via links fundet på colti.dk eller sociale medier.